EN16005 krav


EN16005 standard – Standard for sikkerhed på alle automatiske døre monteret efter d. 1. april 2013

Hvad Er Omfattet Af EN16005 Standarden?

Udover denne standard er Arbejdstilsynet´s krav også gældende, da de vurderer en automatisk dør som værende et teknisk hjælpemiddel. 

Link til Arbejdstilsynets side: Klik her for beskrivelse.

Link til  DS Standard´s side omkring EN16005: Klik her for beskrivelsen.

Vi har forkortet den en smule herunder.

Standarden regulerer sikkerhedskrav for personer, som passerer gennem automatiske døre. Døre beregnet til persontrafik. Herunder: hængslede døre, skydedøre, balance-/folde-/teleskop- og karruseldøre. Undtagelser er: hejsedøre, bildøre, døre/porte primært beregnet til biltrafik, døre i industrielle procesanlæg, sikkerhedsdøre (lufthavne) etc.  

Det betyder, at alle automatiske døre til persontrafik, som falder uden for grænserne i EN16005 (Low Energy), skal udstyres med sikkerhedssensorer med selvtest-funktion. Den anvendte automatik og sikkerhedssensor skal være certificeret i henhold til EN16005.

Hvornår Gælder Standarden?

EN16005 gælder alle nye installationer efter 1. april 2013. Standarden har ikke tilbagevirkende kraft. Dørpartier med automatik, som skal ombygges eller ændres, er omfattet af EN16005.

Sikkerhedsvurdering Svingdør Low Energy

Døre, som opnår tilfredsstillende åbnekraft og hastighed i henhold til Low Energy-begrænsningerne, kan anvendes uden sikkerhedssensor. Dog undtaget hvis det især er børn, ældre eller funktionshæmmede personer, som benytter døren, så skal der anvendes sikkerhedssensor i Low Energy-installationer. 

Service Og Vedligeholdelse

For at produkter er underlagt EN16005 til stadighed opfylder de fastsatte krav skal købere af automatiske dørløsninger sikre at produkterne løbende serviceres og vedligeholdes.

Det Kan Ske Ved

Serviceaftale/lovpligtigt eftersyn ved T.E. Service Dørautomatik. Et kontrolskema skal udfyldes, underskrives og leveres til slutkunden/ejeren. Sendes sammen med faktura og kan yderlige sendes separat til anden modtager hvis dette ønskes. 

Det skal dog siges, at det er op til kunden selv at bestemme, hvorvidt de ønsker at leve op til gældende krav – og i hvilket omfang dette ønskes. Kravet omkring at skulle efterse har altid været der, da Arbejdstilsynet vurderer en automatisk dør, som et teknisk hjælpemiddel og derved skal efterses jævnligt.

Vi opfordrer alle til at overholde gældende krav til dør automatik sikkerhed.