Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser for at I som kunder for en god oplevelse.

Fra og med april 2013 gælder nye retningslinjer for sikkerhed omkring dørautomatik.

Standarden EN16005 omhandler funktion og sikkerhed for automatiske døre, som er beregnet til persontrafik, og de

gælder for alle CEN-lande (EU), herunder Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island.

Hvad er omfattet af EN 16005 standarden?

Standarden regulerer sikkerhedskrav for personer, som passerer gennem automatiske døre. Døre beregnet til persontrafik. Herunder: Hængslede døre, skydedøre, balance-/folde-/teleskop- og karruseldøre.

Undtagelser er: Hejsedøre, bildøre, døre/porte primært beregnet til biltrafik, døre i industrielle procesanlæg,

sikkerhedsdøre (lufthavne) etc.Det betyder, at alle automatiske døre til persontrafik, som falder uden for grænserne i EN 16005 (Low Energy), skal udstyres med Sikkerhedssensorer med selvtest-funktion. Den anvendte automatik og sikkerhedssensor skal være
certificeret i henhold til EN 16005.

Hvornår gælder standarden?

EN 16005 gælder alle nye installationer efter 10. april 2013. Standarden har ikke tilbagevirkende kraft. Dørpartier med automatik, som skal ombygges eller ændres, er omfattet af EN 16005.

Oplysningspligt:
Rådgivere, sælgere og installatører af automatiske dørløsninger har pligt til at oplyse køber om de sikkerhedskrav, som er omfattet af EN 16005. Dette skal gøres skriftligt, så det efterfølgende kan dokumenteres.
Dokumentation:
Købere af automatiske dørløsninger skal have ved endt montage: Udfyldt og godkendt risikovurderingsskema. Brugervejledninger for installerede produkter.

Service / vedligeholdelse :

For at produkter underlagt EN 16005 til stadighed opfylder de fastsatte krav skal købere af automatiske dørløsninger sikre at produkterne løbende serviceres og vedligeholdes. Dette kan ske ved: Serviceaftale / årlig eftersyn ved T.E. Service dørautomatik ApS. Et kontrolskema skal udfyldes, underskrives og leveres til slutkunden/ejeren.
Sikkerhedsvurdering svingdør

Anlæg sat til Low energy (standard tilbud, hvis ikke andet er nævnt): Døre, som opnår tilfredsstillende åbnekraft og hastighed i henhold til Low Energy-begrænsningerne, kan anvendes uden  sikkerhedssensorer.

Hvis det især er børn, ældre eller funktionshæmmede personer, som benytter døren, skal der anvendes sikkerhedssensorer i Low Energy-installationer.
Fuld Energi (Tillæg til tilbud afhængig af døren´s udførelses) 

Såfremt at åbningshastigheden øges skal der monteres sikkerhedssensorer/klemsikring til sikring af både dørens for og bagkant samt hængsler. Dørens åbningstid og dørbladets bredde er afgørende for, hvor stor en del af døren, som skal beskyttes med sikkerhedssensor. 

Sikkerhedsvurdering Skydedør

Passageområdet, det vil sige der hvor man normalt har gangareal, monteres sensor med radarzone, til aktivering af døren når man kommer hen til den, samt et Sikkerhedsfelt til sikring mod klemning når døren skal/er i gang med at lukke.
Der er krav om max 8 mm. Mellem kørende dørparti og fastmonteret sideparti. Og min 200 mm mellem dørens bagkant og evt. væg/søjle. Hvis afstanden er mindre, sikres området af sensor / fysisk barriere.

Serviceydelser:

De serviceydelser, som T.E.Service Dørautomatik sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssig korrekt.

Kunden´s ansvar:

Det påhviler kunden ved eftersyn/serviceeftersyn at holde automatikken tilgængelig for udførelse af service.
Kunden forpligter sig til, ikke at lade andre foretage service på anlæg, uden først at dette er aftalt med T.E. Service Dørautomatik.

Opsigelse:

Serviceaftalen gælder en 12 måneders periode, og kan opsiges med 30 dages varsel til udgangen af kontraktperioden. Aftalen forlænges automatisk med et år af gangen. Prisen reguleres årligt efter forbruger prisindeks. Ved ændring i antal døre, reguleres dette i forhold til pris pr døre i nuværende aftale. 

Leverings tid m.v.

Leverings tid

Op til 20 arbejdsdage, fra ordreafgivelse, med mindre andet er aftalt og står i tilbud. kunden

Tilbud/ordre Behandling:
Kunden kan ikke ændre afgivet tilbud/ordre uden virksomhedens skriftlig accept
Forudsætninger for levering/montage/indkøring af automatiske døre:
Nøjagtig placering anvises ved tegning eller kontaktperson. Afbrudt installation eller ventetid grundet omstændigheder, der ligger udenfor T.E. Service´s kontrol vil medfører yderlige omkostninger. Forud for montage af dør m.v skal installations stedet være forberedt i overensstemmelse med T.E. Service´s anvisninger
Krav til omgivelser:

Gulvet skal være færdiggjort rundt om hele døren. Tolerance +/- 2 mm. Dørblad skal frit kunne bevæge sig. Ved installation på eller mod væg skal væggen være forstærket i hele arealet der omfatter automatik eller dørparti.

Ved gennemboring af dørblad/karm, forudsætter T.E.Service at kunden selv har indhentet godkendelser vedr brandkrav. m.v.

Strømforsyning 230 V/ 10 A til automatik afsluttes i sikkerhedsafbryder placeret til venstre for anlæg. Til programvælger, nødtryk og impulser skal kabel være fremført i 8*0,2 mm.

Alle justeringer af impulgiverer/felter, hastigheder m.v. samt yderlige oplæring efter installationen er ikke inkluderet i garantien og vil blive debiteret seperat.

Eksterne impulser som brandalarm, adgangskontrol, tidstyringer m.v skal være fremført til anlæg. Disse skal være tydelige opmærket og virkemåde beskrevet.

Anlæg i forbindelse med for- og bagkanter på dørblade justeret og indstillet til lavfart efter EN16005, hvor der er klemfare.

Tilbuddet indeholder:

Tilbuddet inkluderer levering af materialer uden yderlige bevægelse eller personale. herunder truck, kran timer ect. Hvis installation kræver dette, vil det betyde ekstra omkostninger og vil blive debiteret seperat.

Tillægsarbejde, materialer, tilbehør, kabling, administrative dokumenter etc, som ikke er beskrevet i tilbud er ikke inkluderet i leveringen. På forespørgelse kan dette leveres, men kun efter aftale tillæg.

På installationsdagen skal en repræsentant fra kunde være tilstede  for at kunne overtage anlæg. Det være sig brugerinstruktioner samt slutcheck af kundens ønsker. Hvis der ikker en repræsentant at overdrage til, vil installationen automatisk blive accepteret.

Ethvert tillægsbesøg f.eks til at udføre ekstra justeringer, brugerinstruktion eller andre ønsker vil blive debiteret seperat.

Der er ikke medtaget udgifter til f.eks elektrikere, tømrer, murer i tilbuddet. Ej hellere reetablering af vægge og gulv eller andet. med mindre det er beskrevet i tilbud.

Tilbud er gældende 30 dag fra den dato tilbuddet er dateret, med mindre andert er aftalt.

Kunden kan ikke ændre afgivet tilbud/ordre uden virksomhedens skriftlige accept.

Affald bortskaffes ikke med mindre dette er aftalt.

Forbehold: 
Dansk byggeri standard af marts 2001 AP92.

Privacy Preference Center