Persondatapolitik

Persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftale med vores kunder

Persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder 

T.E. Service Dørautomatik ApS (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”). 

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os. Samt om hvordan  vi behandler og beskytter dine personoplysninger. 

Personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger som vi modtager fra andre jf.1.2.De indsamlede personoplysninger vil  typisk omfatte: 

● Kontaktoplysninger; for- og efternavn ,  adresse ,  e-mailadresse, og telefonnummer

● Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring.  

Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe  dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab. 

Anvendelse af dine personoplysninger 

Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale, med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand (herefter ”Formålet”). Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern virksomhed Minuba ApS,           www.minuba.dk  (herefter ”Databehandleren”), 

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen. Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren. Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

Deling

Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrageellerdele  dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal  indberette oplysninger til det offentlige. 

Sletning af personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til  opfyldelse af lovkrav. Vi sletter dine oplysninger,  når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde udløber, hvilket p.t. er 10 år. 

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi  opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer. 

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk 

Dataansvarlig

 Dine personoplysninger indsamles og behandles af: 

Navn: Brian Stensgaard 

CVR: 35054235 

Adresse: Bavne Alle 1, 8370 Hadsten 

Tlf: 70 250 113 

Mail: Brian@teservice.dk

Læs mere på datatilsynet´s hjemmeside samt vores info omkring sikkerhed på dør